Chidziwitso choti mukupititsidwa ku tsamba lina losiyana ndi limene mumafuna
 Tsamba lapambuyo lija likukutumizani ku http://www.celunk.com/2017/03/alamat-dan-rute-apotik-budi-papua.html.

 Ngati simukufuna kupita ku tsamba limeneli,mukhoza  kubwerera ku tsamba lambuyo .